Udostępnianie informacji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 15/2009
Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy z dnia 15 października 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia w życie Instrukcji w sprawie udostępniania informacji publicznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Zarządzam co następuje:

1.Wprowadzam z dniem 15 października 2009 r. Instrukcję w sprawie udostępniania informacji publicznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.Zobowiązuję kierowników wszystkich komórek organizacyjnych do przestrzegania postanowień niniejszej Instrukcji.

3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Instrukcja udzielania informacji publicznej | pobierz DOC

Wniosek o udzielenie informacji publicznej | pobierz DOC


Opublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 26.07.2016
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 14.06.2016
Dokument oglądany razy: 914
15.09.2019 // biblioteka.drl.pl/www2015/BIP