bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Status prawny

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest samorządową instytucją kultury Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury Nr EK II-4011/08/99.

WiMBP w Bydgoszczy posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.
539 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz.123
ze zm.);
3) Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w
sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz
ustalania ich wykazu (Dz. U. z 1998 r. Nr 44, poz. 269, ze zm.):
4) Statutu nadanego Uchwałą Nr XLI/1011/09 Sejmiku Województwa
Kujawsko- Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2009 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest finansowana z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego .Opublikował: Marcin Jankowski
Publikacja dnia: 14.06.2016
Podpisał: Marcin Jankowski
Dokument z dnia: 13.06.2016
Dokument oglądany razy: 299