bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Majątek Biblioteki

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest wieczystym użytkownikiem działki Nr 24 położonej przy ul. Ujejskiego 58 o pow. 0.0402ha oraz właścicielką położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, wpisaną do księgi wieczystej Nr 55345 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych.

WiMBP posiada prawo własnościowe do lokalu użytkowego przy ul.M.Curie-Skłodowskiej 33a , księga wieczysta BY1B/00166778/2 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.

WiMBP w Bydgoszczy posiada następujące środki ruchome:

  • księgozbiór 1 000 057 woluminów
  • środki trwałe na kwotę 3 145 369,82 zł.


Opublikował: Adam Doman
Publikacja dnia: 08.03.2017
Podpisał: Adam Doman
Dokument z dnia: 08.03.2017
Dokument oglądany razy: 482