bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Majątek Biblioteki

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest wieczystym użytkownikiem działki Nr 24 położonej przy ul. Ujejskiego 58 o pow. 0.0402ha oraz właścicielką położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, wpisaną do księgi wieczystej Nr 55345 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych.

WiMBP posiada prawo własnościowe do lokalu użytkowego przy ul.M.Curie-Skłodowskiej 33a , księga wieczysta BY1B/00166778/2 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.

 • środki ruchome:
  księgozbiór 999 472 woluminy
 • środki trwałe:
  1. Grunty 38.400
  2. Nieruchomości 789.956,30
  3. Urządzenia techniczne (w tym komputery) 1.709.482,31
  4. Środki transportu 110.660,99
  5. Inne środki trwałe 843.316,60
  6. Wartości niematerialne i prawne 144.276,55Opublikował: Adam Doman
Publikacja dnia: 11.04.2018
Podpisał: Iwona Galubińska
Dokument z dnia: 11.04.2018
Dokument oglądany razy: 1 104